Vi er Torshovkoret

Ditt lokale blandakor med variert repertoar og mye sangglede. Vi øver i Torshov kirke hver torsdag.